Kan fastleger og jordmødre nok om MS?

Vi har spurt 220 MS-pasienter om deres erfaringer rundt graviditeten og møtet med helsevesenet. Mye tyder på at kompetansen og informasjonen om sykdommen kunne vært bedre.

msmamma par gravid ultralyd glade

Et flertall av kvinnene som svarte på vår spørreundersøkelse befinner seg i aldersgruppen mellom 26 og 35 år, og har vært gjennom mer enn én fødsel. På spørsmålet om de føler at informasjon om graviditeten og MS har vært tilstrekkelig fra helsevesenets side, svarer så mange som 36 % nei. Flesteparten på 39 % svarer imidlertid, tja, og mener informasjonen kunne vært bedre.

TJA

%

NEI

%

Nevrologen best på råd

 Det neste spørsmålet vi stilte var hvem man stolte mest på når det kom til råd om MS og graviditeten. Her tronet nevrologen øverst (75 %), etterfulgt av MS-sykepleier (56 %) og andre pasienter med MS (34 %). Fastlege og jordmor derimot kom langt ned på lista med forholdsvis 19 % og 14 %.

Nevrolog/ spesialist
%
MS-sykepleier
%
Andre med MS
%
Fastlege
%
Jordmor
%

Noe av årsakene til hvorfor mange opplever at fastlege og jordmødre kan for lite om MS og graviditet, kom frem i et felt hvor pasientene selv kunne skrive ned sine egne historier. Her kommer det frem at MS pasienter som blir gravide ofte har et større behov for riktig oppfølging, enn hva som tilbys i dag.

Hva syntes du?

Stemmer dette med din oppfatning? Eller er du kanskje fullstendig uenig? Del gjerne dine tanker med oss!