Ganske lik friske kvinners graviditet

Det å få barn er en livsendrende affære uavhengig av om du har MS eller ikke.

Ifølge MS-sykepleier Sandra Lundemo fra Ullevål universitetssykehus, er det ikke mer risikabelt for en MS-kvinne å bli gravid, sammenlignet med en frisk.

En kvinne med MS ønsker å bli gravid. Hva er det første hun må tenke på?

– Går hun på medisiner, kreves det at hun avslutter behandlingen, litt avhengig av hvilket preparat hun bruker. Dette gjør man to uker før man aktivt går inn for å bli gravid. De kraftigste MS-medisinene kan skade fosteret, så derfor er dette spesielt viktig å huske, forklarer Lundemo.

Hva hvis man allerede har blitt gravid?

– Da må man, så fort man oppdager det, slutte med medisinene og gi beskjed til nevrologen. Videre får man vanlig oppfølging av fastlege og jordmor, men er det nødvendig kan nevrologen vurdere om det er aktuelt med hyppigere kontroller. Alt avhenger av sykdomsbildet til den enkelte.

Blir gravide MS-rammede tettere fulgt opp?

– Gravide med MS får som regel ikke noe tettere oppfølging enn andre kvinner. Skulle man likevel bekymre seg over noe, kan man henvende seg til MS-senteret på Hakadal. Enten ved å ringe den åpne linjen deres eller via mail.

Blir gravide MS-rammede tettere fulgt opp?

– Gravide med MS får som regel ikke noe tettere oppfølging enn andre kvinner. Skulle man likevel bekymre seg over noe, kan man henvende seg til MS-senteret på Hakadal. Enten ved å ringe den åpne linjen deres eller via mail.

Hvor stor helsemessig risiko innebærer en graviditet for den MS-rammede?

– Sammenlignet med friske kvinner, så har ikke MS-rammede noe større risiko under graviditeten. Det er for eksempel ikke noe større sjans for å få blodpropp eller svangerskapsforgiftning.

Hva er du som sykepleier ekstra oppmerksomhet i møte med en gravid med MS?

– Som i alle andre svangerskap er det viktig å følge med på graviditetens første tre måneder, altså det første trimesteret. Utover det er vår oppgave å beskytte kvinnens nervesystem.

Hvordan kan man selv forberede seg til barnet kommer?

– Det er krevende å få et barn, spesielt nummer en. Alt er nytt. En ekstra utfordring for MS-rammede er fatigue, som kan beskrives som en følelse av trøtthet, kraftløshet og mangel på motivasjon. Det er som man går på tomme batterier hele tiden. Da må man sørge for å få tilstrekkelig hvile, så ofte det er mulig. I tillegg er det fysisk tungt å være gravid, så da kan det være ekstra viktig at mannen, eller øvrig familie,  gir god avlastning. Når barnet først kommer vil det som regel også gå utover nattesøvnen, noe som vil vær ekstra belastende når man har MS. Dette er det fint om partner er obs på. Man kan også være heldig å få et rolig barn, men det er umulig å vite i forkant.

msmamma bekymret par

Hvor stor er risikoen for at det skal oppstå attakker under og etter graviditeten?

I løpet av de tre første månedene ser man en minimal økning når det gjelder attakker. Dette fordi kroppen må omstille seg, hormonnivået i kroppen øker og det kan trigge en attakk. De resterende 6 månedene derimot går som regel veldig greit, og det er liten risiko for å utvikle et attakk. Etter fødsel øker risikoen noe i de neste 6 månedene. Da begynner kroppen å endre seg igjen, og da må man som regel på medisiner. Man kan behandle attakkene med steroider eller kortison. Da må man utsette ammingen til 3-4 timer etter at man har mottatt steroidene intravenøst. Første da er steroidene ute av kroppen, og man risikerer ikke at barnet får disse i seg gjennom melken. Mor må da pumpe seg før og etter. Noen MS-rammede velger også bort ammingen.

Dersom den MS-rammede ikke klarer å bli gravid på naturlig måte, vil assistert befruktning være et alternativ?

Ja, absolutt. Har hatt en del pasienter som har gjort det. Kvinnen må starte med hormonbehandling, relativt høye doser hormoner, som de må ta før egg-uthenting. De høye dosene kan øke attakkene. Her må man ha nært samarbeid med nevrologen og man må være litt mer oppmerksom på disse pasientene. Det finnes i tillegg noen medisiner på markedet som kan brukes mens man prøver å bli gravid.

Hvilke nettsider, brosjyrer og annet materiell anbefales det for den MS-rammede å gjøre seg kjent med før, under og etter graviditeten?

Det anbefales at man leser de norske retningslinjene som ligger på nettet. Kompetansesenteret Haukeland Sykehus har nettsider, hvor det står en del om graviditet og MS. Mer fokus på graviditet enn det man hadde for to, tre år siden. Her finnes det god informasjon, avslutter Lundemo.