Amming - et personlig valg?

Rebeccas beslutning om å amme føltes som hennes eget valg. Helt til attakket kom en måned etter fødselen, da hun sluttet å amme.

Barn som ammer

– Norge er jo et land der alle skal amme, og jeg opplevde et press, spesielt på helsestasjonen. Flere spurte meg om hvorfor jeg valgte ikke å amme lengre enn en måned.

Det syns jeg var sårt, for jeg hadde et ønske om å få det til. Jeg kunne holdt i gang melkeproduksjonen mens jeg gikk på medisiner og fortsatt når jeg var ferdig med behandlingen, men det orket jeg ikke.

Norge er jo et land der alle skal amme, og jeg opplevde et press, spesielt på helsestasjonen.


Rebecca, MS-pasient

– Det er et utrolig ammepress på gravide kvinner i dag, og dette starter allerede mens man er gravid, mener MS-sykepleier Sandra Lundemo fra Ullevål universitetssykehus.

– Vi er helt enige i retningslinjene som tilsier at amming er bra for barnet, men for kvinner med MS må det også tas hensyn til deres sykdomsbilde og hver enkelt situasjon.

Hvilke anbefalinger gir dere gravide kvinner med MS når det kommer til amming?

– At amming er bra for barnet er det ingen tvil om, men enkelte MS-rammede er bekymret for at steroidene man tar skal overføres til barnet gjennom morsmelken. Derfor er det viktig å ikke presse den MS-rammede til å amme, dersom vedkommende ikke ønsker det. Dagens morsmelkerstatning er forbedret siden 70-tallet, og man er ikke en dårlig mor selv om man velger denne løsningen.

 

– Et annet aspekt av sykdommen er at man opplever fatigue, og da kan nattammingen by på problemer. Da kan det være enklere å la far ta seg av matingen med morsmelkerstatning, så mor får hvile.

Nevrolog Antonie Giæver Beiske, mener det er viktig å støtte valget til hver enkelt og ikke skape dårlig samvittighet.

– Jeg har stor tro på viktigheten av nok søvn når man er sliten etter en fødsel, at nettopp en med MS bør få lov til å prioritere det, og at man ikke skaper dårlig samvittighet hos en mor som velger ikke å amme. Det å amme er i seg selv ganske slitsomt, ammetåke er et velkjent begrep. Hvis mor ikke ammer kan far avlaste mer. Da kan man også starte tidligere med medisiner igjen.

Påvirker amming sykdommen?

– Det er usikkert om amming påvirker sykdomsaktiviteten. Det er vist at de som ammer ofte har færre attakker, men om det er pga ammingen eller om det er de med lav sykdomsaktivitet som ammer, er det ikke enkelt å finne ut av. Det hevdes at amming kan være beskyttende med tanke på sykdomsutviklingen.

Hva med behandling ved amming?

– Det er en mulighet å velge medisiner som rimelig sikkert ikke går gjennom morsmelka og som er trygt under ammeperioden. Behovet for amming bør vurderes opp mot behovet for behandling. Og det bør gjøres en individuell vurdering i samråd med en nevrolog.

Påvirker amming barnets risiko for å utvikle MS?

– Det ikke rapportert om ugunstig effekt av amming, og det finnes ikke holdepunkter for at amming kan føre til at barnet får MS, avslutter Giæver Beiske.

Jeg har stor tro på viktigheten av nok søvn når man er sliten etter en fødsel, at nettopp en med MS bør få lov til å prioritere det, og at man ikke skaper dårlig samvittighet hos en mor som velger ikke å amme.


Antonie Giæver Beiske, nevrolog